2023-04-13 14:47:21

Uzņēmumu TOP 10

2016.06.16

Vakardien, 2012.gada 18.janvārī, FG Royal Hotel rīkotajā CV Market Latvia konferencē tika nosaukti un apbalvoti darba meklētāju un darbinieku vidū iekārojamākie darba devēji.  Šis TOP 10 sastādīts, balstoties uz CV Market Latvia veikto aptauju 2011.gada decembrī.

Iekārojamākie Latvijas darba devēji 2011

AS "Latvenergo"
SIA "Latvijas Mobilais Telefons"
AS "Swedbank"
SIA "Rimi Latvia"’
AS "Latvijas Gāze"
SIA "Latvija Statoil"
AS "SEB banka"
Rīgas dome
AS "Latvijas valsts meži"
AS „Laima”

CV Market konference

Visu uzņēmumu pārstāvji saņēma CV Market diplomus un jaukas dāvanu komplektus no mūsu sadarbības partneriem – uzņēmuma „Stenders”.

Konference noritēja nepiespiestā gaisotnē ar CV Market darbinieku (CV Keskus OU Latvia filiāles vadītāja Paavo Heil prezentāciju par starptautisko darba spēka mobilitātes pētījumu un mārketinga menedžeres Ingas Dalibas sniegto pārskatu par aptaujas gaitu, rezultātiem, respondentu auditorijas raksturojumu) un uzņēmumu pārstāvju uzstāšanos, jautājumiem, komentāriem, diskusijām un ieteikumiem turpmākai šāda veida konferenču rīkošanai, kurā galvenais uzsvars tiek likts uz pieredzes, domu un viedokļu apmaiņu.

CVM konference

Ieskatu Stenders personāla politikā sniedza personāla daļas vadītāja Solvita Zute, par vienu no komandas motivēšanas un saliedēšanas stūrakmeņiem minot dzīvesprieku. Viņa paskaidroja: „Mēs visapkārt pamanām aizraujošas lietas un paradoksus, iedvesmojot arī citus piedzīvot skaistumu dzīves sīkākajās detaļās, tā ļaujoties maģiskiem brīžiem. Mēs mīlam savu darbu un sajūsmināmies par to. Viss, ko radām, sniedz pozitīvas sajūtas. Dzīvesprieks svarīgākā no STENDERS vērtībām!

CV Market konference

Par personāla vadības politiku LMT konferences dalībniekiem pastāstīja šī uzņēmuma personāla vadības direktore Žozita Beresņeva. Īpaši interesantas un vērtīgas bija sniegtās atziņas, kas izkristalizējušās vairāku gadu darbā ar personālu. Lūk dažas no tām:
•    Ja darbinieks veiksmīgi darbojas kādā konkrētā amatā vai organizācijā, tas nenozīmē, ka viņš būs tikpat veiksmīgs citā amatā vai organizācijā.
•    Taisnīgs atalgojums ir lielāks motivējošais faktors par algas pielikumu.
•    Darbinieku motivēšanā vislielākā loma ir tiešajam vadītājam, kurš pieņem lēmumus.

CV Market konference

Savukārt AS Latvenergo Personāla vadības direktore Inga Kola bija sagatavojusi saistošu prezentāciju par uzņēmuma vērtībām un to vietu motivācijas sistēmā. Trīs galvenās vērtības, kas vieno darbiniekus un vienlaicīgi raksturo uzņēmumu kopumā – „mēs esam atbildīgi: uz mums var paļauties – par ikvienu veicamo darbu uzņemamies personisku atbildību;  efektīvi: mēs rīkojamies profesionāli un sasniedzam izvirzītos mērķus;  atvērti: esam pretimnākoši un atklāti, veicinām pieredzes apmaiņu, esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām.

Darba piedāvājumi