2023-04-13 14:47:21

76% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka svarīgākais kritērijs darbinieka izvēlē ir iepriekšējā darba pieredze

2016.10.04

jauns_darbinieks


Pieņemot jaunu darbinieku, darba devējs primāri vērtē viņa iepriekšējo darba pieredzi, un tikai pēc tam citus aspektus, uzskata lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.

Kā liecina darba portāla cvmarket.lv veiktā aptauja „Kādus kritērijus, Jūsuprāt, darba devējs izvērtē primāri, pieņemot jaunu darbinieku?”, darba pieredzi par svarīgāko vērtēšanas aspektu uzskata 76% respondentu. Otrajā vietā kā noteicošais darba devēja izvēles kritērijs norādīta kandidāta iegūtā izglītība un tās atbilstība vakancei. To atzīmējuši 16% aptaujas dalībnieku. Savukārt 8% kā nozīmīgākās uzskata „Valodu prasmes – jo vairāk valodas prot, jo labāk”. Tikmēr papildu sertifikātus vai dažādus kursus, kā primāro kritēriju darbinieka izvēlē, nav norādījis teju neviens aptaujātais.

Apkopojot atbilžu variantus, ko atzīmējuši cvmarket.lv reģistrētie lietotāji, var secināt, ka iepriekšējo darba pieredzi par svarīgāko aspektu darbinieka izvēlē uzskata vairākums tieši gados jaunu sieviešu un vīriešu vecuma kategorijā līdz 35 gadiem. Savukārt izglītību un tās atbilstību vakancei kā galveno kritēriju vairāk atzīmējušas sievietes vecumā no 35 līdz 55 gadiem. Tikmēr vīrieši vidū izglītību kā nozīmīgāko uzskata vienādi daudz jaunu un vecāku stiprā dzimuma pārstāvju. Līdzīgs vecumu un arī dzimumu sadalījums atrodams starp tiem, kuri par darba devēja primāro izvēles kritēriju uzskata tieši kandidāta valodas prasmes.

„Aptaujas rezultāti atspoguļo jau daudzkārt apspriesto tendenci, ka apgūstamā izglītības programma nereti neiemāca reālajam darba tirgum nepieciešamās zināšanas. Tādēļ darba devēji ir spiesti meklēt kandidātus ar attiecīgu darba pieredzi, kaut arī, iespējams, viņu izglītības grāds neatbilst jomas specifikai,” aptaujas rezultātus komentē cvmarket.lv pārstāvis Kristaps Kolosovs. „Protams, to izteiktāk izjūt gados jauni cilvēki, kuriem reālā darba pieredze vēl nav tik plaša. Tādēļ augstskolām savās studiju programmās lielāka loma būtu jāpiešķir praksēm, un jārūpējas, lai tās tiktu realizētas arī dzīvē, ne tikai “uz papīra”, veicinot studentu sadarbību ar darba devējiem.”

Tikmēr Apvienotās Karalistes darba piedāvājumu portāla „Monster” darba devēju svarīgāko prasību apkopojums liecina, ka galvenais kritērijs kandidātiem ir spējas pielietot iepriekš iegūtās zināšanas konkrētajā situācijā. Neatkarīgi no tā, vai darba meklētājs ir strādājis līdzīgā nozarē vai apguvis tikai teoriju, ir būtiski, lai viņš savas prasmes adekvāti izmantotu jaunajos apstākļos. Otra biežākā prasība ir specifiskas zināšanas, kas nepieciešamas šaurākām darba jomām. Savukārt trešajā vietā ierindojas darba meklētāja pielāgošanās spējas. Tas, kā norāda speciālisti, ir vairāk saistīts tieši ar paša cilvēka personību. Pielāgošanās ietver prasmi strādāt komandā, lojalitāti, radošumu, neatlaidību un citas īpašības.

Cvmarket.lv aptaujā „Kādus kritērijus, Jūsuprāt, darba devējs izvērtē primāri, pieņemot jaunu darbinieku?” kopumā piedalījās 515 respondenti vidēji vecumā no 20 līdz 55 gadiem.


parmainas_karjera