2023-04-13 14:47:21

Darba tirgū pārliecinoši jūtas biznesa studiju absolventi un konkrēta aroda meistari

2016.06.16Salīdzinot atalgojumu, ko, reģistrējoties speciālistu darba portālā cvmarket, kā vēlamu norādījuši dažādu izglītības iestāžu beidzēji, prasīgākie biznesa studiju virzienā ir Rīgas Biznesa skolas maģistri, savukārt prasīgākie aroda meistari ir no Liepājas Jūrniecības koledžas.

Rīgas Tehniskās universitātes Biznesa skolas maģistri kā sev vēlamo atalgojumu norāda vidēji 5250 euro mēnesī, bet Liepājas jūrniecības koledžas absolventi, kas ieguvušu pirmā līmeņa augstāko izglītību, prasa vidēji – 2640 euro mēnesī. No CV datu analīzes secināms, ka vispārliecinošāk darba tirgū jūtas ekonomikas, finanšu un tehnisko jomu augstskolu absolventi. Rīgas Ekonomikas augstskolas izglītību ieguvušie kā vēlamo norādījuši vidēji 4500 euro atalgojumu, bet ar Banku augstskolas izglītību – 1440 euro. Rīgas Tehniskās universitātes absolventi kā vēlamo atalgojumu norāda vidēji 1314 euro.

Vēlamā atalgojuma nosacītā reitingā stabilu vietu ieņem arī reģionālās augstskolas – Vidzemes augstskola un Ventspils augstskola, kuru absolventi jūtas pietiekami pašpārliecināti par savu iegūto izglītību un prasa attiecīgi 1304 un 1250 euro lielu mēneša atalgojumu.

Labas perspektīvas darba tirgū saredz profesionālo skolu un koledžu absolventi. Ja darba meklētājs, kam ir profesionālā izglītība, arodizglītība vai pirmā un otrā līmeņa profesionālā izglītība, kā vēlamo atalgojumu norāda vidēji 845 euro pirms nodokļu samaksas, tad, piemēram, Cēsu profesionālās skolas beidzēji – 1812 euro.

“Šis pētījums, protams, nepretendē uz absolūtu patiesību par sagatavotību darba tirgus vajadzībām, taču tendences norāda. Pašpārliecinātāki darba tirgū ir speciālisti, kas ieguvuši starptautiskiem standartiem atbilstošu augstāko izglītību, bez šauras specializāciju, un speciālisti ar labu, praktiskā pieredzē pilnveidotu aroda izglītību,” norāda CV Market Latvijas filiāles vadītāja Renāte Zīverte.

Kopā tika analizēti 2537 CV no speciālistu darba portālā cvmarket datubāzes, kuros norādīta Latvijas izglītības iestāde, ko absolvējis darba meklētājs, un vēlamais atalgojums.

Apskati aktuālās darba vakances mūsu portālā.