2023-04-13 14:47:21

Korporatīvā kultūra: kas tas ir un kāpēc tas ir svarīgi

2017.06.20

Itin bieži darba tirgus un darba meklēšanas kontekstā var dzirdēt vārdu salikumu “korporatīvā kultūra” jeb “uzņēmuma kultūra”. Ko tas nozīmē? Kāpēc uzņēmumi pievērš aizvien lielāku uzmanību savas korporatīvās kultūras izstrādei? Mēs palīdzēsim Tev rast atbildes uz šiem jautājumiem. 

 

Kas ir korporatīvā kultūra?

 
Korporatīvā kultūra - tas ir jēdziens, ko izmanto, lai definētu kāda uzņēmuma vai organizācijas unikālo būtību, un tas ietver sevī tādus elementus kā uzņēmuma vērtības, ētiku, darbinieku uzvedības noteikumus u.c. Korporatīvā kultūra veido gan uzņēmuma ārējo tēlu, gan arī iekšējo vidi.
 

Kādēļ uzņēmumi veido savu korporatīvo kultūru?

 
Vairumā gadījumu korporatīvā kultūra veidojas dabiski, jo uzņēmumam laika gaitā attīstoties izstrādājas dažādi principi, kas nosaka uzņēmuma darbību un atmosfēru iekšējā vidē. Tomēr daudzu uzņēmumu vadītāji pieliek sevišķas pūles korporatīvās kultūras izstrādei, jo no tā var gūt vairākus labumus:
 
- Identitāte. Korporatīvā kultūra ir tas, kas veido uzņēmuma identitāti un vērtības. Piemēram, ja uzņēmuma kultūrā ir svarīgi uzstādīt un sasniegt mērķus, ikviens darbinieks centīsies darboties pēc līdzīgiem principiem, jo identificēs sevi ar šo kultūru. Korporatīvā kultūra ir labs veids, kā virzīt darbiniekus uz mērķi un rīkoties saskaņā ar uzņēmuma vērtībām. 
- Darbinieku lojalitāte. Uzņēmums ar spēcīgu, labi izstrādātu korporatīvo kultūru piesaista labākus darbiniekus un spēj tos noturēt ilgtermiņā. Ja cilvēks jūtas piederīgs kādai organizācijai, ir lielāka iespējamība, ka viņš tajā uzkavēsies ilgāku laiku. 
- Publiskais tēls. Korporatīvā kultūra papildina zīmola identitāti. Ja darba devējs rūpējas par darbiniekiem un veido patīkamu korporatīvo atmosfēru, arī klienti jutīs šo strāvojumu no ikviena darbinieka.
 

Kādēļ ir svarīgi pievērst uzmanību uzņēmuma kultūrai?

 
Tā kā darbā pavadām dienas lielāko daļu, ir būtiski izvēlēties tādu darba vietu, kuras korporatīvā kultūra atbilst Tevis paša vērtībām un principiem. Korporatīvā kultūra aptver praktiski visus aspektus, kas attiecas uz darbā pavadīto laiku - cik stundas dienā jāstrādā, kā jāģērbjas, kā darbinieki komunicē savā starpā, kādas ir iespējas attīstībai un izaugsmei, kādus labumus uzņēmums piedāvā u.c. Līdz ar to, ja Tev ir svarīgs brīvs ģērbšanās stils un fleksibls darba grafiks, diez vai Tev ilgtermiņā būs piemērots darbs uzņēmumā, kurā jāievēro lietišķs dresscode un stingri reglamentēts darba laiks.  
 

Kā es varu uzzināt vairāk par uzņēmuma korporatīvo kultūru? 

 
Lai labāk izprastu uzņēmuma kultūru, ir vairāki veidi kā darba meklētājs var gūt papildu informāciju. Zemāk piedāvājām īsu ieskatu dažos no variantiem, kas palīdzēs Tev labāk iepazīt potenciālo darba vietu.  
 
1. Pirms došanās uz darba interviju izpēti uzņēmuma mājaslapu. Pievērs uzmanību informācijai par uzņēmuma mērķiem, vērtībām, vēsturi. Iesakām apskatīt arī informāciju par darbiniekiem (ja tāda ir), kā arī pameklēt atsauksmes par uzņēmumu internetā. 
2. Pievērs uzmanību atlases procesam. Kas Tev piezvana, lai uzaicinātu uz darba interviju? Vai sarunas tonis ir draudzīgs, pretimnākošs? Kā pret Tevi izturas intervijas laikā? Vai ar Tevi sazinās pēc intervijas, lai informētu par  rezultātiem? 
3. Ierodoties uz darba interviju, pavēro, kā iekārtots birojs, kāda atmosfēra tajā valda, kā ģērbušies darbinieki un kā viņi komunicē savā starpā. Arī tas ļaus izdarīt secinājumus par uzņēmuma kultūru. 
4. Intervijas laikā Tu vari pajautāt, kādas ir uzņēmuma vērtības un kā tās tiek iekļautas uzņēmuma ikdienas dzīvē. 
5. Tu vari arī pajautāt, lai Tevi intervējošā persona pastāsta - kādēļ šī ir lieliska darba vieta. Saprotams, vienas pareizas atbildes nebūs, taču tas, ko un kā Tev pastāstīs intervētājs, ļaus izdarīt secinājumus par uzņēmuma kultūru. 
 
Vai Tev šķiet, ka korporatīvajai kultūrai ir būtiska nozīme? Pastāsti komentāros!

 

Esi darba meklējumos? Izveido CV šeit!