2023-04-13 14:47:21

Aptauja: diskriminējošie vai aizskarošie jautājumi darba intervijā

2016.06.16

Pastāv virkne jautājumu, uz kuriem darba intervijas laikā kandidāts ir tiesīgs neatbildēt un darba devējs rīkojas nekorekti, ja tādus atļaujas uzdot. Darba likumdošanā  (Darba likums 33.pants 2.punkts) ir atrunāts, ka intervētājam nav tiesību darba intervijas laikā uzdot diskriminējošus jautājumus par:

  • • privātās dzīves aspektiem - grūtniecību, ģimenes vai laulības stāvokli, iepriekšēju sodāmību - izņemot gadījumus, kad tiem attiecībā uz veicamajiem darba pienākumiem varētu būt būtiska nozīme;
  • • reliģisko pārliecību vai piederību kādai reliģiskai konfesijai;
  • • piederību kādai politiskai partijai vai politiskiem uzskatiem;
  • • nacionālo vai etnisko izcelsmi.

 

Taču ir arī tādi jautājumi, kas liek darba meklētājam justies neērti, kas personīgi aizskar vai aizvaino. Tie varētu būt  saistīti ar veselības stāvokli, ārējo izskatu, alkohola lietošanu, nelāgiem ieradumiem, atkarībām u.tml. Šajā gadījumā kandidātam jāizlemj, cik tālu viņš gatavs atklāties potenciālajam darba devējam un kurā brīdī viņš var korekti atteikties atbildēt.

Speciālistu darba portāls www.cvmarket.lv veica interneta lietotāju aptauju, lai noskaidrotu viņu nostāju atbildēšanā vai neatbildēšanā uz neērtajiem jautājumiem darba intervijas laikā. 40% aptaujāto nav iebildumu atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar ģimenes stāvokli, bērniem, vecumu un algu iepriekšējā darba vietā.

Savukārt 26% atteiktos atbildēt uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem. Samērā lielai daļai jeb 25% respondentu nepieņemams šķiet jautājums par alga lielumu iepriekšējā darba vietā. 5% neatklātu, vai ir bērni, bet tikai 3% atteiktos atbildēt, cik ir gadu, un 1%  - vai esat precējies/-usies.

Apskati jaunākās vakances