2023-04-13 14:47:21

Darba devējam uzdodamie jautājumi

2016.06.16

Darba pārrunu beigās darba devēja pārstāvis mēdz prasīt: "Vai Jums ir kādi jautājumi?". Parasti atbilde ir: "Nē, Jūs visu izskaidrojāt pietiekami plaši". Būtībā, tā tiek palaista garām iespēja jautāt būtiskus jautājumus, kas palīdzēs izlemt, vai Jūs vēlaties strādāt šajā uzņēmumā, vai nē.

Tātad, kādi šie būtiskie jautājumi varētu būt? Varētu jautāt par:

- darba saturu;
- uzņēmuma kultūru;
- nākotnes plāniem.

Intervijas laikā piemēroti jautājumi:

Vai būtu iespējams saņemt rakstisku darba uzdevumu kopiju?
Kāpēc šī darba vieta atbrīvojās?
Kādas īpašības un prasmes Jūs gaidāt no pretendentiem uz šo vakanci?
Kad jūs izdarīsiet savu izvēli?

Jautājums "Kādi ir Jūsu uzņēmuma nākošā pusgada plāni?" parāda interesi, turklāt darba devējam parasti patīk runāt par saviem plāniem un vīzijām. Šādi veidojas dzīva saruna, kas darba devēju var noskaņot pozitīvi.

Intervijā vajadzētu būt informācijas apmaiņai - kas ir vajadzīgs uzņēmumam un ko Jūs varēsiet tam piedāvāt? Bet nedrīkst aizmirst arī otru pusi - kas ir vajadzīgs Jums un ko uzņēmums varēs Jums piedāvāt.
Svarīgi izrādīt interesi par uzņēmumu un darba uzdevumiem. Uzdodot jautājumus, tiek parādītas arī analizēšanas spējas.

Protams, kad ir runa par stāšanos darbā, kandidātam jāzina arī par:

- atalgojumu;
- atvaļinājumu;
- sociālajām garantijām;
- bonusiem darbiniekiem.

Intervijas beigu fāzē var jautāt šos un arī citus, ar praktisko darba organizāciju saistītus, jautājumus. Daži darba devēji vajadzīgo detalizēto informācija kandidātam izstāsta paši vai iedod drukātā veidā.

Jebkurā gadījumā, ejot uz darba interviju, sagatavojiet 5-6 jautājumus. Un darba intervijas laikā attiecīgajā brīdī uzdodiet tos.