2023-04-13 14:47:21

Darbs valsts iestādē – stabilitāte un plaši uzdevumi

2016.06.16

Laikā, kad darba tirgū vajadzīgi speciālisti daudzās jomās, notiek kadru maiņa gan valsts, gan komerciālajās iestādēs. CV Market pēta, kādus ieguvumus var sniegt darbs valsts iestādēs.

Visaktīvākā valsts iestāžu darbinieku aizplūšana uz komerciestādēm bija vērojama 20. gadsimta 90-to gadu vidū, kad notika nacionālās ekonomikas kapitalizācijas process. Šodien šāda veida kustība aktuāla trim sociālajām grupām. Pirmā ir jaunie speciālisti, kas studiju laikos praktizējās valsts iestādē, bet pēc diploma iegūšanas meklē darbu komercstruktūrā. Otrā grupa ir ierēdņi, kas kādreiz ir ieņēmuši augstus amatus, bet ir to zaudējuši. Trešā grupa ir sociāli nozīmīgie darbinieki ar lielu darba pieredzi – skolotāji, ārsti, inženieri, pētnieki.

Jauna darba meklēšanā valsts iestāžu darbinieki neizmanto personāla atlases kompāniju piedāvātos sludinājumus, bet gan izmanto draugu un paziņu ieteiktas vakances. Ja kādreiz strādāt valsts iestādē izvēlējās tikai tāpēc, ka citas alternatīvas nebija, tad šobrīd darbs valsts iestādē ir saistošs personām, kam piemīt noteiktas rakstura īpašības un vērtības, turklāt šie cilvēki ir gatavi, ka labs atalgojums, vara un citi labumi tiks saņemti tikai pēc vairākiem gadiem. Speciālisti, kas iziet šo grūto ceļu, parasti nav ieinteresēti mainīt darbu pret neparedzamiem apstākļiem privātajās kompānijās. Taču tie, kas nav spējīgi sagaidīt rezultātus valsts iestādē, nav īpaši interesanti personāla atlases kompānijām kā iespējamie darbinieki.

Ieguvumi, ko sniedz darbs valsts iestādē:
• Uzdevumu plašums: parasti valsts iestāde kādā konkrētā jomā ir atbildīga par visu valsti vai vismaz reģionu vai rajonu.
• Stabilitāte: Darba likuma ievērošana, sociālās garantijas, noteikts darba grafiks, zema konkurence.

Mīnusi, strādājot valsts iestādē:
• Zems atalgojums.
• Konstants atalgojums, kas neparedz samaksu par padarīto un procentus no kopējā apgrozījuma.
• Birokrātija – darbiniekiem gandrīz nav rīcības brīvības.
• Darbs valsts iestādē praktiski neparedz staruju kāpumu karjerā.

Kā jau minēts, jauniem speciālistiem darbs valsts iestādē var kļūt par tiltu uz nākamo darba vietu. Pieredzi ieguvušie un pieradušie saņemt nelielu atalgojumu, viņi ir labs „kumosiņš” privātajām firmām.

Ierēdņiem, kas darba vietā pavadījuši vairākus gadus, pāriet no vienas darba vietas uz otru ir diezgan grūti, jo , pirmkārt, samazinās uzdevumu mērogs un nozīmība un, otrkārt, pieredze valsts un komerciestādēs bieži vien ir ļoti atšķirīga.

(c) CV Market, 27.09.2007

Esi darba meklējumos valsts iestādē? Apskati aktuālās vakances šeit!