2023-04-13 14:47:21

LR Patentu valde

http://www.lrpv.lv

Uzņēmuma apraksts

PATENTU VALDE ir valsts tiešā pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku rūpnieciskā īpašuma, īpaši izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesiskās aizsardzības jomā.

LR Patentu valde vakances