2023-04-13 14:47:21
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, VSIA

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, VSIA

http://www.rpnc.lv
Apskatīt visus sludinājumus

Uzņēmuma apraksts

Valsts SIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" ir ārstniecības iestāde, kura ambulatori un stacionāri sniedz palīdzību personām ar psihiskām saslimšanām un uzvedības traucējumiem, kā arī palīdzību alkohola un narkotiku atkarības slimniekiem. Centrs veic tiespsihiatriskās ekspertīzes, narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes. Centrs ir Rīgas Stradiņa universitātes klīniskās izglītības bāze psihiatrijā un narkoloģijā.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, VSIA vakances

Apskatīt visus sludinājumus