2023-04-13 14:47:21

5 sociālās prasmes, kuras novērtēs ikviens darba devējs

2020.07.09

Ik dienu savā darba vietā mēs satiekam dažādus cilvēkus, turklāt atšķiras ne tikai viņu amati, bet arī raksturi, tādēļ dienas beigās ieguvējs ir tas darbinieks, kurš spēj atrast kopīgu valodu ar ikvienu. Sociālās prasmes ir tās, kas palīdz veidot cieņpilnas un noturīgas attiecības ar apkārtējiem, taču tas vēl nav viss: pētījumos noskaidrots, ka labas sociālās prasmes var palīdzēt Tev tikt pie kārotā paaugstinājuma un iemantot atzinību kolēģu vidū. Šajā rakstā mēs pastāstīsim, kādas sociālās prasmes novērtēs ikviens darba devējs, kā arī sniegsim ieteikumus, kā Tu vari tās attīstīt.

Empātija jeb prasme izprast cita cilvēka emocijas

Ja Tev piemīt empātija, tas nozīmē, ka Tu proti iejusties cita cilvēka “ādā” un izprast to, kā šis cilvēks jūtas un ko viņš domā. Empātija noder tad, ja nepieciešams panākt kādu vienošanos, rast kompromisu vai atrisināt strīdīgu situāciju: izprotot otra cilvēka motīvus, Tev būs vienkāršāk nonākt pie risinājuma, kas apmierina abas puses. 

Kā attīstīt šo prasmi:

 • ✓ Esi labs klausītājs un mēģini uztvert “slēptos” signālus, ko sarunbiedrs Tev raida ar ķermeņa valodas, žestu un intonācijas palīdzību.
 • ✓ Izturies pret citiem tā, kā Tu vēlētos, lai izturas pret Tevi.
 • ✓ Pirms kritizēt vai nosodīt kādu, mēģini iztēloties, ko Tu darītu līdzīgā situācijā.

 

Prasme sadarboties

Lai arī katram no Taviem kolēģiem var būt savi individuālie mērķi un uzdevumi, visam uzņēmumam vai komandai ir viens kopīgs mērķis - palīdzēt uzņēmumam gūt panākumus. Bez darbinieku sadarbības šo mērķi būs ļoti grūti vai pat neiespējami īstenot. Prasme sadarboties nozīmē to, ka Tu zini, kad lūgt kolēģu palīdzību vai deleģēt uzdevumus, kā arī proti efektīvi strādāt komandā. 

Kā attīstīt šo prasmi:

 • ✓ Atrodi laiku tam, lai iepazītu savus kolēģus. Reizēm grūtības sadarboties rodas tādēļ, ka cilvēki viens otru slikti pazīst, tādēļ nevēlas lūgt palīdzību. Varbūt laiks aiziet kopīgās pusdienās?
 • ✓ Esi atvērts citu idejām un uzmanīgi uzklausi kolēģu priekšlikumus. Ja vienmēr ieņemsi noraidošu pozīciju, diez vai apkārtējie vēlēsies ar Tevi sadarboties. 
 • ✓ Ja Tev kāds ir palīdzējis, nākamreiz palīdzi kādam arī Tu, jo sadarbība lielā mērā balstās tieši uz izpalīdzības principa. 

 

Prasme skaidri izteikties gan mutiski, gan rakstiski

Savstarpējā komunikācija ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, tādēļ ir svarīgi izteikties tā, lai apkārtējie Tevi saprastu. Liela daļa pārpratumu un konfliktsituāciju mēdz rasties neefektīvas komunikācijas dēļ, kad lietas tiek noklusētas vai izteiktas nepietiekami saprotami. Lai izvairītos no šādām situācijām, labākā stratēģija ir būt tiešam savos izteikumos, saglabājot pieklājību un cieņu pret sarunbiedru. 

Kā attīstīt šo prasmi:

 • ✓ Izvairies no liekvārdības un centies nenovirzīties no galvenās tēmas, par kuru Tu vēlies izteikties. 
 • ✓ Centies izteikties pēc iespējas vienkāršāk un skaidrāk, lai Tevi saprastu ikviens. Ir labi, ja Tu pārzini dažādus svešvārdus, terminus un žargonu, taču, jo vairāk šos vārdus izmantosi, jo lielāks ir risks, ka būs daļa klausītāju (vai lasītāju), kuri neuztvers Tavu domu pilnībā.
 • ✓ Ja Tev nepieciešams izteikties klausītāju priekšā, uzturi acu kontaktu un izvēlies piemērotu runas tembru, lai tiem, kas atrodas tālāk no Tevis, nenāktos minēt, ko Tu tikko sacīji.

 

Pozitīva attieksme

Pozitīva attieksme nenozīmē to, ka Tu nekad nedrīksti justies neapmierināts vai apbēdināts. Pozitīva attieksme nozīmē to, ka arī nepatīkamās situācijās Tu izvairies no kritizēšanas, sūdzēšanās un negāciju vairošanas un tā vietā meklē risinājumus, kā arī izsaki savu viedokli konstruktīvi, bez pārmetumiem. Saglabājot pozitīvu attieksmi, Tev būs vieglāk tikt galā ar stresu, turklāt tas veicinās labu attiecību veidošanu ar kolēģiem.

Kā attīstīt šo prasmi:

 • ✓ Neieciklējies uz negatīvo. Atceries, ka ikkatrā darba vietā ir savi trūkumi un problēmas, ar kurām jāsaskarās, taču tas nenozīmē, ka šim negācijām ik reizi nepieciešams veltīt visu savu uzmanību un fokusu. 
 • ✓ Centies turēties kopā ar tiem kolēģiem, kuriem, Tavuprāt, ir pozitīva attieksme - labais vairo labo. 
 • ✓ Ja Tev gadās kļūdīties vai kaut kas neizdodas, nenosodi sevi, domājot sliktas domas. Tā vietā mēģini saprast, kur tieši bija kļūda un nevaino sevi pie visām iespējamajām likstām.

 

Cieņas izrādīšana

Ja Tu cienīsi savus kolēģus, arī viņi cienīs Tevi. Visvienkāršākais veids, kā izrādīt (un laika gaitā arī iemantot) cieņu, ir būt pieklājīgam un ievērot labas manieres gan darbos, gan savstarpējā komunikācijā. Darba vide, kurā kolēģi ciena cits citu, veicina darbinieku apmierinātības līmeni, turklāt Tu noteikti piekritīsi, ka šādā vidē strādāt ir daudz patīkamāk. 

Kā attīstīt šo prasmi:

 • ✓ Ja kādam ir kas sakāms, uzklausi un nepārtrauc runātāju. 
 • ✓ Izturies pret visiem kolēģiem vienlīdz labi un godīgi, neatkarīgi no tā, vai viņi ieņem augstāku vai zemāku amatu par Tevi.
 • ✓ Uzslavē kolēģi, ja viņš vai viņa ir labi ticis galā ar kādu uzdevumu.

 

Mūsdienīgam profesionālim nepieciešams attīstīt daudzveidīgu prasmju kopumu. Uzzini, kādas digitālās prasmes Tev var noderēt! 

Atslēgvārdi:
karjera
padomi
darba dzīve
izaugsme
darbs komandā
sociālās prasmes
karjeras veidošana
personības attīstība