2023-04-13 14:47:21

Ideāls darba sludinājums: kā saturs ietekmē kandidātu pieteikumus

2023.06.07

Ir dažādas pieejas, kā veidot darba sludinājumus. Tie var būt gan ļoti detalizēti, gan abstrakti, nopietni vai ar humora piedevu. Taču kāds ir ideāls darba sludinājums, kas palīdzēs iegūt maksimālo pieteikumu skaitu? Šai rakstā mēs apskatīsim dažus satura elementus, kam var būt būtiska ietekme uz kandidātu pieteikumu skaitu.

 

Amata nosaukums

Amata nosaukums ir viena no pirmajām lietām, kam darba meklētājs pievērš uzmanību. Varētu šķist, ka par šo sludinājuma elementu nevajadzētu būt jautājumiem, taču, kā rāda pieredze, darba devējiem mēdz būt dažādas pieejas amata nosaukuma izvēlē. Apskatīsim dažas no tām.

 

Tradicionāls vai oriģināls amata nosaukums

Piemērs: Biznesa klientu attiecību vadītājs/-a vs B2B rokzvaizgne

Ar  tradicionālo nosaukumu viss ir skaidrs - tas ir labi zināms, tiek plaši lietots un, izlasot šādu amata nosaukumu, darba meklētājam visticamāk nerodas papildu jautājumi par darba saturu, pienākumiem utt., jo šī informācija jau ir netieši “ietverta” amata nosaukumā. Dažkārt arī oriģinālie amatu nosaukumi ar laiku kļūst par tradicionāliem, ja tos sāk izmantot daudzi uzņēmumi - piemēram, “Biroja eņģelis” jeb biroja administrators/-e.

Tradicionālos amata nosaukumus izmanto lielākā daļa darba devēju, taču gana daudzi uzņēmumi vēlas atkāpties no normām un nāk klajā ar jauniem amatu nosaukumiem. Ļoti bieži šādi uzņēmumi ir saistīti ar radošo sfēru, taču dažkārt oriģinālus nosaukumus izmanto arī citu nozaru pārstāvji. 

Neierasts amata nosaukums palīdzēs piesaistīt lielāku kandidātu uzmanību, kas var atspoguļoties gan skatījumu, gan pieteikumu skaitā. Tomēr, lai cik oriģināls būtu amata nosaukums, tas nedrīkst būt maldinošs. Piemēram, ja meklējat sētnieku, amata nosaukums “Teritorijas uzkopšanas projektu vadītājs” diez vai ir laba izvēle. Papildus aspekts, kas jāņem vērā - oriģinālos amatu nosaukumus būs grūtāk atrast caur Google, līdz ar to var zaudēt daļu no potenciālajiem kandidātiem.


Sarežģīts vai vienkāršs amata nosaukums

Piemērs: Transporta remonta, apgādes un ekspluatācijas nodaļas transporta mehāniķis/-e vs Automehāniķis/-e

Visdrīzāk, ka Jums ir gadījies kaut reizi redzēt amata nosaukumu, kas sastāv no ļoti daudziem vārdiem un ne vienmēr ar pirmo reizi var saprast, kāds tad īsti ir vakantais amats. Šāda pieeja pamatā ir raksturīga valsts iestādēm, kur amata nosaukumā tiek minētas dažādas nodaļas, apakšnodaļas u.c., taču dažkārt arī privātie uzņēmēji mēdz norādīt garus amatu nosaukumus. 

Ietvert nosaukumā ļoti precīzu amata “atrašanās vietu” uzņēmuma kopējā struktūrā - tā nebūt nav slikta pieeja. Dažkārt tas var palīdzēt darba meklētājam uzreiz izprast, kāda līmeņa speciālists tiek meklēts (piemēram, Pētniecības un attīstības nodaļas vadošais/-ā speciālists/-e - ir skaidrs, ka šis amats paredzēts cilvēkam ar zināmu pieredzi attiecīgajā jomā).

Taču ir reizes, kad no šīs pieejas labāk atteikties: sarežģīts amata nosaukums var darba meklētāju samulsināt un atturēt no pieteikšanās, jo šķitīs, ka zem sarežģītā nosaukuma visticamāk slēpjas amats ar tikpat komplicētiem un neizprotamiem pienākumiem. Šādos gadījumos labāk nosaukumu pēc iespējas vienkāršot un, ja nepieciešams, visu pilno amata nosaukumu var norādīt pašā sludinājumā.  

 

Pienākumu apraksts un prasības kandidātiem

Pienākumu apraksts un prasības kandidātiem ir būtiskas sludinājuma sadaļas, jo tās palīdz darba meklētājam izprast, vai konkrētā vakance ir piemērota kandidāta zināšanām un prasmēm. 

 

Vispārīgs vai detalizēts apraksts


Dažkārt, veidojot sludinājumus, darba devēji norāda vien dažus vispārīgus teikumus gan par pienākumiem, gan par to, ko sagaida no kandidātiem. Tas ir atbilstoši, ja uzņēmumam nepieciešami darbinieki ar dažām pamata prasmēm vienkāršu pienākumu veikšanai, vai arī pienākumu loks ir šaurs un tiek meklēts speciālists ar specifiskām prasmēm. Parasti ir ieteicams norādīt plašāku informāciju gan par pienākumiem, gan arī par prasībām kandidātiem - tas palīdzēs veidot precīzāku priekšstatu par vakanci un uzrunāt atbilstošākus kandidātus. 

Mēdz būt arī tādi sludinājumi, kuros pienākumu apraksts ir tik plašs un detalizēts, it kā būtu aizgūts no profesiju klasifikatora. Tas ir lieliski, ja darba devējs pārzina vakances specifiku tik labi, ka spēj norādīt ikvienu, pat  vissīkāko pienākumu. Tomēr šis ir arī jautājums par prioritātēm - vai ir vērts norādīt sludinājumā tādus pienākumus, kas ir mazāk svarīgi un kuri jāveic retāk? Varbūt šādas nianses labāk pārrunāt darba intervijā?

Tā kā sludinājumos parasti nenorāda, cik lielu daļu no darba laika aizņem katra pienākuma veikšana, darba meklētājam var rasties maldīgs priekšstats par noslodzi un darba saturu. Iespējams, ka pārmērīgi detalizēts darba apraksts var nobiedēt dažu labu kandidātu. 

 

Ko uzņēmums piedāvā

Šī ir tā sadaļa, kurā ikviens darba devējs var brīvi izpausties pēc saviem ieskatiem, norādot vērtīgākos labumus, ko iegūs darbinieks, pievienojoties uzņēmuma komandai. Taču arī šeit var būt atšķirīgi viedokļi par to, kādu informāciju ir vērts iekļaut aprakstā.

 

Vispārīgas frāzes vai konkrēta informācija


Pie vispārīgajām frāzēm var attiecināt tādu informāciju kā “konkurētspējīgs atalgojums”, “dinamiska darba vide”, u.c. vārdu savienojumus, kuri darba sludinājumos tiek izmantoti ļoti bieži. Ja Jūs piedāvājat patiešām labu atalgojumu un lepojaties ar to, ka uzņēmumā valda aktīva ikdiena, kas pilna ar profesionālajiem izaicinājumiem - tas ir lieliski un to noteikti varat norādīt sludinājumā.

Taču paturiet prātā to, ka šādas frāzes izmanto ļoti daudzi un nereti darba meklētājiem tās neko neizsaka, kā arī atalgojuma norādīšana sludinājumā ir obligāta un ar frāzi “konkurētspējīgs atalgojums” vien būs par maz. 

Labāks risinājums ir norādīt konkrētu informāciju, kas attiecas tieši uz Jūsu uzņēmumu. Piemēram, ja nodrošinat mūsdienīgi aprīkotu darba vietu, apmaksātus transporta izdevumus vai iespēju piedalīties apmaksātās mācībās kvalifikācijas celšanai, norādiet to sludinājumā. Tas palīdzēs vairot darba meklētāju interesi par vakanci un veidos labu darba devēja tēlu. 

Savukārt, ja Jūsu uzņēmums nepiedāvā kādus īpašus labumus, ierakstiet vismaz dažas standarta frāzes, kuras ir Jūsu uzņēmumam atbilstošas, un neatstājiet sludinājuma noslēdzošo sadaļu tukšu. Darba meklētāji ir ļoti dažādi un, lai arī katram no viņiem var būt sava izpratne par to, ko nozīmē “konkurētspējīgs atalgojums”,  vai “dinamiska darba vide”, aizpildīta noslēdzošā sadaļa var kalpot kā papildu pamudinājums pieteikties uz Jūsu vakanci.

 

Kādam jābūt ideālam sludinājumam?


Lai arī tas būtu ļoti ērti, diemžēl nepastāv viens ideālais sludinājuma formāts, kas der jebkuram uzņēmumam un jebkurai nozarei. Darba sludinājumus ik dienu apskata tūkstošiem darba meklētāju, taču Jums ir svarīgi saprast to, kāds sludinājuma noformējums un saturs uzrunās tieši Jums nepieciešamo auditoriju.

Vērts padomāt arī par to, kāda būs Jūsu stratēģija: ievākt maksimāli daudz dažāda līmeņa pieteikumu, lai no tiem pēcāk atsijātu labākos un apmācīt perspektīvākos kandidātus, vai arī saņemt mazāku skaitu, taču prasībām atbilstošākus kandidātus, no kuriem varat izvēlēties tieši to, kurš visprecīzāk atbilst Jūsu tā brīža vajadzībām. 

Apdomājot gan stratēģiju, gan arī to, kas ir sludinājuma iecerētā mērķauditorija, izvēlieties, kādu informāciju norādīsiet sludinājumā un kā pasniegsiet brīvo vakanci. Nebaidieties laiku pa laikam eksperimentēt ar noformējumu un saturu, jo, iespējams, tieši mēģinājumu ceļā atradīsiet savu ideālā sludinājuma formulu.