Jaunākie raksti

Darbs ārzemēs

  "Piedāvājam darbu ārzemēs..."- tas skan vilinoši. Latvijas Republikas darba likumdošana neaizliedz Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem strādāt citās valstīs. Pašlaik daudzi cilvēki, īpaši...

Darba koplīgums

  17.pants. Darba koplīguma saturs un forma (1) Darba koplīgumā puses vienojas par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināš...

Kas jāzina pārttraucot darba attiecības

Ir vairāki iemesli, kāpēc cilvēki vairs negrib vai nevar turpināt darba attiecības. Tomēr, ja reāli notiek cilvēka atlaišana no darba pēc darb...

Tavs darbs - tavas tiesības

PĀRZINI SAVAS TIESĪBAS UZ ATPŪTU   Atkarībā no uzņēmuma politikas var tikt īstenotas atšķirīgas pieejas darbinieku atpūtas lai...


Populārākie raksti

Kas jāzina pārttraucot darba attiecības

Ir vairāki iemesli, kāpēc cilvēki vairs negrib vai nevar turpināt darba attiecības. Tomēr, ja reāli notiek cilvēka atlaišana no darba pēc darba devēja iniciatīvas, iemesls nedrīkst būt subjektīvs - tāds, kas nav paredzēts Latvijas Darba likum...
2009. gada 8. maijs |

Ko nozīmē summētais darba laiks?

Darba devējs var noteikt summēto darba laiku, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajai darbinieku kategorijai noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, piemēram, nepārtraukti strādājošos uzņēmumos apkalpojošā sfē...
2009. gada 8. maijs |

Kāda ir darbinieka atlaišanas kārtība?

Kādi ir Darba likumā noteiktie gadījumi, kad var atlaist darbinieku? Kāda ir atlaišanas kārtība?   Darbiniekam jāņem vērā, ka darba attiecības ar viņu var tikt izbeigtas tikai Darba likumā noteiktos gadījumos: o  &n...
2009. gada 8. maijs |

Studentiem ir iespējams saņemt mācību atvaļinājumu

Darba likums paredz divus mācību atvaļinājuma veidus: Pirmais veids: mācību atvaļinājums valsts eksāmena kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Šis atvaļinājums pēc darbinieka pieprasījuma ir piešķirams oblig...
2009. gada 8. maijs |

Akorda darba apmaksa - atbilstoši likumam

Strādāju uzņēmumā, kur lielākajai daļai darbinieku ir noteikta akorda darba apmaksa. Mani interesē, kā maksā tad, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt viņam noteiktajā darba dienā? Cik saprotu, tad būtu jāmaksā atbilstoši Darba likuma ...
2009. gada 8. maijs |

Pārbaudes laiks un darba termiņš

Darba likuma 47. panta pirmā daļa paredz, ka pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Vai atlaišana pēc šīs normas būs tiesiska, ja uzteikums būs izteikts pēdējā pārbaudes ...
2009. gada 8. maijs |

Meklēt rakstus